Covid-19
Rajhrad
8.4.2020
Jasno
Jasno
6°C
Odpovídá teplotě: 4°C
Aktuální tlak: 1030 mb
Vlhkost: 38%
Rychlost větru: 3 m/s S
Nárazový vítr: 3 m/s
UV-Index: 0
Východ slunce: 06:16
Západ slunce: 19:36
 
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Úterý 7. dubna 2020
 • Svátek má Heřman a Hermína
 • Zítra má svátek Ema
 • Je lichý týden
 • Je 15. týden

Úřední deska

Ministerstvo zemědělství – VV – OOP

Ministerstvo zemědělství  – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává
Veřejnou vyhláškou
Opatření obecné povahy

994_VV_ ZDE

Rozdělovník

OOP_příloha

Magistrát města Brna, OŽP, Oddělení správy poplatku za kom. odpad – VV – ZPŘÍSTUPNĚNÍ HROMADNÉHO PŘEDPISNÉHO SEZNAMU

Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatků za komunální odpad oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je  zpřístupněn k nahlédnutí hromadný seznam č. 2017/000480/HPS, jimž se v něm uvedeným poplatníkům stanovuje místní poplatek týkajjící se komunálního odpadu za období  1.1.2017 – 31.12.2017

1002_VV_ ZDE

 

vyvěšeno: 6.4.2020

MĚÚ ŽIDLOCHOVICE – VV – OOP – PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

Městský úřad Židlochovice – Odbor dopravy zveřejňuje Veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy o stanovení přechodné  úpravy provozu na silnici III/41617  v k.ú. Rajhrad z důvodu realizace stavby ,,Přípojka plynu pro bytový dům p.č. 700/2″

971_VV_OOP_ZDE

 

vyvěšeno: 1.4.2020

ROZPOČET MĚSTA RAJHRAD NA ROK 2020

ROZPOČET MĚSTA RAJHRAD NA ROK 2020

Rozpočet 2020

Komentář – rozpočet 2020

Vyvěšeno: 31.3.2020
Svěšeno: 

ÚZSVM ZVEŘEJŇUJE SEZNAM NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DLE §64-65 ZÁK. Č. 256/2013SB.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2020

SEZNAM vlastníků_ZDE

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na web. stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových: www.uzsvm.cz:
NEDOSTATEČNĚ URČITĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI

ÚZSVM – územní pracoviště Brno venkov, Příkop 11, 602 00 Brno
ID Datové schránky: rq6fs9a, Elektronická podatelna: podatelna@uzsvm.cz​​;  Tel.: 542 163 111

 

Vyvěšeno: 16.3.2020

mimořádná opatření vydaná k COVID – 19

Ministerstvo zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 nařizuje tato mimořádná opatření:

 • Mimořádné opatření  č.j. MV- 48168-1/OAM-2020  - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republik – ZDE
  s účinností ode dne 14. března 2020 00 hod. do 18. března 2020 23.59 hod.
  ZAVÁDÍ:
  OCHRANU na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

  1. Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.
  2. Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to bez časového omezení a v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00, pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 50 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele.
  3. Omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na: integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem; osoby v případě nepředvídané mimořádné situace; dopravce v souladu s body II. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200; železniční a lodní nákladní dopravu.

  PŔILOHA č.1 – MÍSTA URČENÁ K PŘEKRAČOVÁNÍ VNITŘNÍCH HRANIC – ZDE
  - Rakousko: Dolní Dvořiště – Wullowitz, České Velenice – Gmünd, Hatě – Kleinhaugsdorf, Mikulov – Drasenhofen;  Německo: Strážný – Phillippsreut, Pomezí nad Ohří – Schirnding, Rozvadov-dálnice – Waidhaus, Folmava – Furth im Wald/Schafberg, Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein, Krásný Les – Breitenau, H. Sv. Šebestiána – Reitzenhain;  Letiště: Praha/Ruzyně, Kbely
  – Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00:  Rakousko: Vratěnín – Oberurnau, Valtice – Schrattenberg, Nová Bystřice – Grametten, Hevlín – Laa an der Thaya; Německo:  Všeruby – Eschlam, Jiříkov – Neugersdorf, Vojtanov –Schönberg, Cínovec – Altenberg

 • Mimořádné opatření_č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN -_uzavření základních, středních a vysokých škol – ZDE
  s účinností ode dne 11. března 2020
  ZAKAZUJE:
  – osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Mimořádné opatření_č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN -_zákaz konání akcí nad 100 osob – ZDE
  s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod

  ZAKAZUJE:
  divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření
 • Mimořádné opatření č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN –  zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí – ZDE
  s účinností od 10. března 2020
  NAŘIZUJE:
  – všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
  nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, rodiček, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.- všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě zákaz návštěv osob, s výjimkou:
  nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 • Mimořádné opatření č.j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN – karanténa 14 dní – ZDE
  s účinností od 8. března 2020
  NAŘIZUJE:
  – všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost , aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob, o kterých jim místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19
  - všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly vkontaktu spacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti adorost a podrobily se nařízené karanténě
 • Mimořádné opatření č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN – karanténa po návratu z Italské republiky – ZDE
  s účinností od 7. března 2020
  N
  AŘIZUJE:
  - všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost- všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

 

DSO CSBV – Závěrečný účet za rok 2019

DSO – Cyklistická stezka Brno- Vídeń zveřejňuje

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019

Závěrečný účet za rok  2019
Závěrečný účet 2019_ZDE

Vyvěšeno: 11.3.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Města Rajhrad

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Města Rajhrad
oznámení o zveřejnění_ ZDE

Vyvěšeno: 16.12.2019

Ministerstvo zemědělství – VV – Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje Veřejnou vyhláškou
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY   č.j. 63920/2019-MZE-16212

3073_ VYHLÁŠKA_ZDE

 

Vyvěšeno: 9.12.2019

bude svěšeno: 31.12.2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodářství – DSO Mikroregion Rajhradsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodářství

 

Oznámení o zveřejnění ZDE

Vyvěšeno: 4.12.2019
Svěšeno:

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2019 – TJ Sokol Rajhrad

Tělocvičná jednota Sokol Rajhrad

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2019 zde

Vyvěšeno: 23.9.2019
K sejmutí: 24.9. 2022

ÚZSVM ZVEŘEJŇUJE SEZNAM NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ DLE §64-65 ZÁK. Č. 256/2013Sb.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2019

2147_ UZSVM

2147_seznam vlastníků ZDE

 

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na web. stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových: www.uzsvm.cz:  NEDOSTATEČNĚ URČITĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI

ÚZSVM – územní pracoviště Brno venkov, Příkop 11, 602 00 Brno
ID Datové schránky: rq6fs9a, Elektronická podatelna: podatelna@uzsvm.cz​​;  Tel.: 542 163 111

Vyvěšeno: 28.8.2019
Svěšeno: 16.3.2020

Oznámení o zveřejnění schvál. Závěrečného účtu Mikroregionu Rajhradsko za rok 2018

Oznámení o zveřejnění schvál. Závěrečného účtu Mikroregionu Rajhradsko za rok 2018

Oznámení_ZDE

 

 

vyvěšeno: 8.7..2019
svěšeno:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RAJHRAD ZA ROK 2018

Závěrečný účet města Rajhrad za rok 2018

Závěrečný účet města Rahrad 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva přezkoumání hospodaření 2018

 

Vyvěšeno: 17.6.2019

DSO CSBV – Oznámení o zveřejnění – Dokumenty rozpočtového procesu

Cyklistická stezka Brno Vídeň – Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu na ÚD DSO CSBV:

Rozpočtové opatření 1/2019
- https://www.brnoviden.cz/BoVi/files/b2/b23b47d8-94aa-4e82-b69f-9e049dbf03b0.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2018
- https://www.brnoviden.cz/BoVi/files/c5/c5d785bd-3804-4a21-9caf-e0a3b96051f1.pdf
Závěrečný účet 2018
- https://www.brnoviden.cz/BoVi/files/52/52832577-3d4a-4e9b-a36a-f86256363625.pdf
Výhled rozpočtu 2020-2021
https://www.brnoviden.cz/BoVi/files/6a/6a29a555-2425-4b77-81df-1f59471c876a.pdf
Rozpočet 2019
- https://www.brnoviden.cz/BoVi/files/ab/abab620d-f024-49c2-a9ce-3d91ce153881.pdf

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě, o přístupnosti a možnosti nahlédnutí DSO Cyklistická stezka Brno –Vídeň oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinného od 21. 2. 2017, v platném znění, že dokumenty schválené valnou hromadou svazku jsou v zákonných lhůtách zveřejněnyv elektronické podobě na internetových stránkách svazku www.brnoviden.czv sekci Úřední deska: http://www.brnoviden.cz/O-nas/Uredni-deska.aspx.
Do listinné podoby dokumentů lze nahlédnout v sídle DSO CS Brno -Vídeň, 667 01 Židlochovice, Masarykova 100.

Vyvěšeno 7.6.2019