Covid portál
Rajhrad
4.3.2021
Převážně oblačno
Převážně oblačno
7°C
Odpovídá teplotě: 7°C
Aktuální tlak: 1010 mb
Vlhkost: 81%
Rychlost větru: 1 m/s VSV
Nárazový vítr: 1 m/s
UV-Index: 0
Východ slunce: 06:30
Západ slunce: 17:42
 
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Čtvrtek 4. března 2021
  • Svátek má Stela
  • Zítra má svátek Kazimír
  • Je lichý týden
  • Je 9. týden

INFORMACE o volbách do obecního zastupitelstva 2018 – RAJHRAD

Volby do zastupitelstva města Rajhrad se konají ve dvou dnech,
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební lístky byly doručeny do poštovních schránek, v případě potřeby jsou k vyzvednutí na pracovištích MěÚ Rajhrad nebo přímo ve volebních místnostech.

Hlasování probíhá ve volebních místnostech ZŠ Rajhrad: OVK1 – budova Havlíčkova a OVK2 – budova Masarykova, dle adresy trvalého bydliště.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v Rajhradě přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v Rajhradě přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Právo volit mohou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného městského úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.

Do Zastupitelstva města Rajhrad se volí 15 členů, k volbám 5.10. a 6.10.2018 byly registrovány 4 kandidátní listiny.

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva města.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 15 kandidátů.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce.

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Nahlášení přenosné urny do pátku 5.10.2018 do 11 hod.: Andrea Mlčáková, tel.: 547 426 817, email: andrea.mlcakova@rajhrad.cz. V čase otevření volebních místností na mobil:
■ Volební místnost – budova ZŠ TGM Rajhrad, Havlíčkova 452, tel.: 703 340 934
■ Volební místnost – budova ZŠ TGM Rajhrad, Masarykova 96, tel.: 604 649 198