Rajhrad
12.7.2020
Převážně jasno
Převážně jasno
17°C
Odpovídá teplotě: 17°C
Aktuální tlak: 1030 mb
Vlhkost: 55%
Rychlost větru: 2 m/s S
Nárazový vítr: 2 m/s
UV-Index: 0
Východ slunce: 05:03
Západ slunce: 20:56
 
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Neděle 12. července 2020
 • Svátek má Bořek
 • Zítra má svátek Markéta
 • Je sudý týden
 • Je 28. týden

mimořádná opatření vydaná k COVID – 19

Ministerstvo zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 nařizuje tato mimořádná opatření:

 • Mimořádné opatření  č.j. MV- 48168-1/OAM-2020  - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republik – ZDE
  s účinností ode dne 14. března 2020 00 hod. do 18. března 2020 23.59 hod.
  ZAVÁDÍ:
  OCHRANU na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

  1. Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.
  2. Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to bez časového omezení a v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00, pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 50 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele.
  3. Omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na: integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem; osoby v případě nepředvídané mimořádné situace; dopravce v souladu s body II. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200; železniční a lodní nákladní dopravu.

  PŔILOHA č.1 – MÍSTA URČENÁ K PŘEKRAČOVÁNÍ VNITŘNÍCH HRANIC – ZDE
  - Rakousko: Dolní Dvořiště – Wullowitz, České Velenice – Gmünd, Hatě – Kleinhaugsdorf, Mikulov – Drasenhofen;  Německo: Strážný – Phillippsreut, Pomezí nad Ohří – Schirnding, Rozvadov-dálnice – Waidhaus, Folmava – Furth im Wald/Schafberg, Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein, Krásný Les – Breitenau, H. Sv. Šebestiána – Reitzenhain;  Letiště: Praha/Ruzyně, Kbely
  – Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00:  Rakousko: Vratěnín – Oberurnau, Valtice – Schrattenberg, Nová Bystřice – Grametten, Hevlín – Laa an der Thaya; Německo:  Všeruby – Eschlam, Jiříkov – Neugersdorf, Vojtanov –Schönberg, Cínovec – Altenberg

 • Mimořádné opatření_č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN -_uzavření základních, středních a vysokých škol – ZDE
  s účinností ode dne 11. března 2020
  ZAKAZUJE:
  – osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Mimořádné opatření_č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN -_zákaz konání akcí nad 100 osob – ZDE
  s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod

  ZAKAZUJE:
  divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření
 • Mimořádné opatření č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN –  zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí – ZDE
  s účinností od 10. března 2020
  NAŘIZUJE:
  – všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
  nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, rodiček, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.- všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě zákaz návštěv osob, s výjimkou:
  nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 • Mimořádné opatření č.j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN – karanténa 14 dní – ZDE
  s účinností od 8. března 2020
  NAŘIZUJE:
  – všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost , aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob, o kterých jim místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19
  - všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly vkontaktu spacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti adorost a podrobily se nařízené karanténě
 • Mimořádné opatření č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN – karanténa po návratu z Italské republiky – ZDE
  s účinností od 7. března 2020
  N
  AŘIZUJE:
  - všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost- všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html