Rajhrad
24.6.2019
Převážně slunečno
Převážně slunečno
27°C
Odpovídá teplotě: 27°C
Aktuální tlak: 1020 mb
Vlhkost: 50%
Rychlost větru: 5 m/s SV
Nárazový vítr: 5 m/s
UV-Index: 2
Východ slunce: 04:49
Západ slunce: 21:02
 
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Pondělí 24. června 2019
 • Svátek má Jan
 • Zítra má svátek Ivan
 • Je sudý týden
 • Je 26. týden

Matrika

od pondělí 4.5.2015 je pracoviště MATRIKA přestěhováno do přízemí hl. budovy MěÚ Rajhrad, Masarykova 32

 • CZECH POINT
 • OVĚŘOVÁNÍ  podpisů a listin  (LEGALIZACE A VIDIMACE)
 • MATRIČNÍ ČINNOST
  sňatek, úmrtní list, změna jména /příjmení, druhopisy matričních dokladů, potvrzení z matrik a sbírek listin)

K vyřízení: odd. MATRIKA – jindriska.florianova@rajhrad.cz – tel. 547.426.815 – budova MěÚ Rajhrad – přízemí

Úřední doba:
PONDĚLÍ 8 – 17 hod.
STŘEDA  8 – 17 hod.
PÁTEK     8 – 11 hod.

v čase oběda 11.30 – 13.00 hod.  je provoz jednotlivých pracovišť střídavě omezen
(v neúřední dny lze vyřídit Vaši záležitost po předchozí domluvě)

Městský úřad Rajhrad vykonává matriční činnost pro obce:

 • Rajhrad
 • Popovice
 • Holasice
 • Rajhradice
 • Opatovice
 • Otmarov
 • Syrovice
 • Sobotovice
 • Bratčice
 • Ledce

 

SŇATEK

o b č a n s k ý  nebo  c í r k e v n í

Občanský sňatek
 • úředně stanovená doba k oddávání:    druhá SOBOTA v kalendářním měsíci (11-13hod).
Církevní sňatek
 • termín a podmínky sňatku v kostele v Rajhradě je nutno dohodnout s duchovním  Farního úřadu Rajhrad, Klášter 1,Rajhrad.
Potřebné doklady k uzavření manželství:

- svobodný/á        –        platný občanský průkaz, rodný list

- rozvedený/á        –        platný občanský průkaz, rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci

- vdovec/vdova     –        platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list zemřelého manžela

- sňatek s cizincem – snoubenec, který   n e n í    občanem ČR předloží:

 • doklad o státním občanství (cestovní pas)
 • doklad, kterým lze prokázat totožnost (cestovní pas)
 • r o d n ý     l i s t  s překladem do českého jazyka
 • rozvedený nebo vdovec předloží rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list s překladem do českého jazyka
 • doklad o právní  z p ů s o b i l o s t i  k uzavření manželství – nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o   s t a v u    a   t r v a l é m   p o b y t u
 • potvrzení o  o p r á v n ě n o s t i     pobytu na území ČR – nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 dnů.

Matrika zajistí k potvrzenému svatebnímu obřadu:
úřední osobu,
+ oddávajícího (pro obřady v Rajhradě),
+ obřadní síň (pro obřady v úřední místnosti MěÚ Rajhrad)
požadavky na průběh obřadu jsou v režii snoubenců.

 

ÚMRTÍ

Matrika  Městského úřadu Rajhrad vystavuje úmrtní listy zemřelým, kteří zemřeli v matričním obvodu – Rajhrad.
K vystavení úmrtního listu je nutno předložit:

Úmrtí svobodné/ho        –        občanský průkaz zemřelého, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, cestovní pas

Úmrtí ženatého/vdané     –        občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, oddací list, cestovní pas

Úmrtí vdovce/vdovy      –        občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, oddací list, úmrtní list manžela, cestovní pas

Úmrtí rozvedené/ho        –        občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci

 

ZMĚNA  JMÉNA A PŘÍJMENÍ

Kde žádat?            Na matrice  dle trvalého pobytu žadatele.

Jak žádat?             Žadatel předloží   ž á d o s t , která bude obsahovat:

 • jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, trvalý pobyt, státní občanství, případně datum a místo uzavření manželství
 • jméno nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • osobní údaje o manželovi a nezletilých dětech – pokud se na ně bude změna vztahovat
 • d ů v o d , který vede žadatele ke změně jména
JMÉNO

Občan, který má v matriční knize zapsáno   j e d n o  jméno, může před svým příslušným matričním úřadem, nebo před matričním úřadem v jehož knize je jeho narození zaznamenáno p r o h l á s i t , že bude užívat   d v ě  jména.

Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět – bez poplatku.

 

PŘÍJMENÍ

Více příjmení může občan získat:

 • sňatkem
 • po rodičích

Občan, který užívá   v í c e    příjmení, může prohlásit před matričním úřadem, že bude užívat pouze  j e d n o  příjmení. Za trvání manželství lze takového prohlášení učinit pouze souhlasným prohlášením manželů.

Rozvedený manžel může na kterékoliv matrice ve lhůtě do  jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o z n á m i t , že bude užívat své předcházející příjmení  –  bez poplatku.

 

 • ŽÁDOST o výpis z rejstříku trestů
 • OVĚŘOVÁNÍ  podpisů a listin  (LEGALIZACE A VIDIMACE)
 • DRUHOPISY matričních dokladů
 • POTVRZENÍ z matrik a sbírek listin

Formuláře ke stažení najdete zde